1 كيلو

جديد Sale
خضري 1 كجم

خضري 1 كجم

from 1 ٢٣٫٠٠ ﷼
جديد Sale
مبروم 1 كجم

مبروم 1 كجم

from 1 ٤٦٫٠٠ ﷼
جديد Sale
مبروم فاخر 1 كجم

مبروم فاخر 1 كجم

from 1 ٧٤٫٧٥ ﷼
جديد Sale
مشروك 1 كجم

مشروك 1 كجم

from 1 ٣٤٫٥٠ ﷼
جديد Sale
صفاوي فاخر 1 كجم

صفاوي فاخر 1 كجم

from 1 ٤٠٫٢٥ ﷼
جديد Sale
عنبرة فاخر 1 كجم

عنبرة فاخر 1 كجم

from 1 ٦٣٫٢٥ ﷼
جديد Sale
مجدول 1 كجم

مجدول 1 كجم

from 1 ٣٤٫٥٠ ﷼
جديد Sale
مجدول فاخر 1 كجم

مجدول فاخر 1 كجم

from 1 ٥١٫٧٥ ﷼
جديد Sale
مجدول ملكي 1 كجم

مجدول ملكي 1 كجم

from 1 ٩٢٫٠٠ ﷼
جديد Sale
صقعي فاخر 1 كجم

صقعي فاخر 1 كجم

from 1 ٣٤٫٥٠ ﷼
جديد Sale
سكري مفتل 1 كجم

سكري مفتل 1 كجم

from 1 ٢٨٫٧٥ ﷼
جديد Sale
خلاص مكبوس 1 كجم
خلاص مكبوس 1 كجم

خلاص مكبوس 1 كجم

from 1 ٢٣٫٠٠ ﷼
جديد Sale
عجوة العالية 1 كجم
جديد Sale
عجوة ملكي 1 كجم

عجوة ملكي 1 كجم

from 1 ٨٠٫٥٠ ﷼
جديد Sale
عجوة فاخر 1 كجم

عجوة فاخر 1 كجم

from 1 ٦٣٫٢٥ ﷼
جديد Sale
عجوة المدينة 1 كجم
جديد Sale
سكري رطب 1 كجم

سكري رطب 1 كجم

from 1 ٢٣٫٠٠ ﷼
جديد Sale
مشروك محشي لوز مغلف 1 كجم
مشروك محشي لوز مغلف 1 كجم
جديد Sale
صقعي محشي لوز مغلف 1 كجم
صقعي محشي لوز مغلف 1 كجم
جديد Sale
برني العيص 1 كجم
برني العيص 1 كجم

برني العيص 1 كجم

from 1 ٣١٫٠٥ ﷼